Kosten en Risico's

De kosten en risico's uitgelegd. Duidelijk en transparant.

Voor onze fondsen telt enkel rendement en transparantie. Daarom zijn we graag duidelijk over de kosten en risico's van beleggen in een van onze fondsen. Alle genoemde rendementen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

De kosten van onze fondsen zijn eenvoudig in te delen in vier overzichtelijke categorieën.

1. In- en uitstapkosten
Als u belegt in een van onze fondsen berekenen wij eenmalig 1% over uw inleg in ons fonds als instapkosten. Wij gebruiken deze kosten om een rekening voor u te openen en om u aan te melden als participant in het fonds. De uitstapkosten bedragen tevens 1% van het uit te treden bedrag.

2. Lopende kosten
Jaarlijks rekenen wij een beheervergoeding van 1,8% Deze kosten worden maandelijks geboekt en in rekening gebracht. Ook hier hoeft u dus geen rekening mee te houden bij het bekijken van onze rendementen.

3. Directe kosten
Bij een fondsvermogen van € 10 miljoen zullen de directe kosten naar schatting 0.8% per jaar bedragen. De directe kosten zijn alle kosten die direct aan het fonds gerelateerd zijn, zoals bankkosten, effectenprovisies, bewaarloon, juridische kosten, accountants- en advieskosten, publicatie en verslagleggingkosten, kosten van de juridisch eigenaar en eventuele kosten voor wettelijk toezicht e.d.

4. Prestatievergoeding
Wij rekenen een prestatievergoeding van 18% over prestaties boven een eeuwigdurende high watermark. Dit doen wij omdat wij graag samen met u uw vermogen laten groeien.

Dit houdt in dat u alleen een prestatievergoeding betaalt als u ook daadwerkelijk winst heeft gemaakt met uw belegging. Ook betekent dit dat u nooit tweemaal een vergoeding betaalt over dezelfde winst.

Meer informatie over de kosten die wij rekenen vindt u in het Essentieel Informatiedocument of in het Informatiememorandum van onze fondsen op de Documenten pagina.

Laat ons de mogelijkheden toelichten

Door op 'Verstuur' te klikken, ga ik akkoord met de voorwaarden en privacyverklaring van Gini Capital

Risico versus Rendement

Wij doen ons uiterste best om met onze fondsen voor u een positief rendement te behalen, al gaat dat ook gepaard met risico's.

Als participant van het fonds loopt u een aantal belangrijke risico's. Dat zijn (niet uitsluitend):

  • marktrisico, omdat wij beleggen in relatief jonge markten kunnen onverwachte correcties zorgen voor een neutraal of negatief rendement;
  • concentratierisico, omdat onze aandelenselectie slechts een gedeelte van de markt betreft kan de spreiding beperkt zijn;
  • valutarisico, ondanks dat wij enkel beleggen in Euro's en US dollars kunnen koersschommelingen zorgen voor een neutraal of negatief rendement;
  • renterisico;
  • liquiditeitsrisico, omdat verhandelbaarheid van een product niet altijd gegarandeerd kan worden;
  • risico van wijziging van wetgeving.

De fondsbeheerders zijn samen met onze analisten continu op zoek naar de kansen en valkuilen in de markt. Zo proberen wij altijd een gezonde verhouding tussen risico en rendement aan te houden.

Meer informatie over de risico's vindt u in het Essentieel Informatiedocument of in het Informatiememorandum van onze fondsen op onze Documenten pagina.

 
Risico indicator